Peatükk 1 Tekstitöötlus R-is ja tidyverse-is

Need materjalid annavad sissejuhatuse tekstitöötlusesse R-is, tidyverse pakettide abil. Materjalid on kujundatud nii, et need oleksid läbitavad ka puhtalt kaugõppes.

1.1 Juhend

Õppetüki läbimiseks tuleb:

 1. Laadida alla materjalidega seotud failid. Need on saadaval moodle’is või siin. Märkus, viimase lingi taga on ka mõned abifailid, millest võib olla abi kui R-i pärast kursust edasi õppida.
 2. Läbi käia kõik .R failid kataloogis code/.
  • Failides on kasutusjuhend kirjutatud kommentaaridena (roheline tekst trellide # järel)
  • Läbimiseks käivita iga käsurida faili algusest lõpuni.
  • Kirjuta vastuseid ja märkmeid koodi vahele.
 3. Täiendatud .R failid on soovitav säilitada juhuks kui tulevikus on vaja koodi kirjutada.
 4. Iga õppetüki lõpus on ka harjutusülesanded. Nende tegemine ei ole kohustuslik.

Läbimise kontrolliks tuleb:

 1. Täita Moodle-is enesekontrolli test.
 2. Esitada täidetud eksamitöö. Eksamitöö on failis 6_eksamitöö.R e-õppe materjalide hulgas.

Materjal on osaliselt kattuv juba tundides läbituga ning on arvestatud, et uue materjaliga tutvumine võiks kokku nõuda 8 akadeemilise tunni jagu tööaega. Sellele lisaks on kodutööks enesekontroll ja eksamitöö.

1.2 Sisukord

 1. R, RStudio ja selle kasutamine oma arvutis
 2. R-i alused
 3. Tidyverse paketid
 4. Tidytext ja tekstitöötlus
 5. Mitmikud, regulaaravaldised ja märksõnad
 6. Graafikute loomine R-is